sobota 10. října 2020

HLEDÁME PROGRAM

Tento semestr budu s Laurou řešit území naproti Holešovickému nádraží. Budovy dvou středních škol, proluka, ne moc fungující park, uprostřed citelně nedokončeného bloku Rajská ulice a krásná budova základní školy. Už se na to těším, bude zábava.

Po krátkém zkoumání nacházíme několik základních problémů. Park (Dětské hřiště Rajská) je dnešní situací anonymizován a zdržují se zde výhradně lidé z nižších sociálních vrstev, s dětmi sem spíš nepůjdete. Myslím, že tato anonymita je vlastně ten zastřešující problém nesoucí další problémové úkazy jako je např. nadbytečná bariérovost (plot před budovou střední školy, zdi kolem zahrady základní školy, uzavření střední školy z ulice Rajská). Dále vidíme nešťastně umístěnou pneumatickou halu pro tenis podobně jako hřiště z druhé strany. Snaha je tedy tyto prvky odstranit, vyčistit si situaci a udělat návrh, který odstraňované funkce nahrazuje a samozřejmě přináší hodnoty další.

Dalším výchozím bodem pro určení progamu je doplnění funkcí pro školská zařízení. Budova základní školy již kapacitně nevyhovuje, je třeba ji tedy rozšířit. Střední školy nemají vlastní jídelnu, studenti využívají vzdálené zařízení jiné základní školy.

A nakonec musíme samozřejmě zvážit i to, že se okolí zcela změní, zhustí a okolí nádraží Holešovice se stane poměrně vytíženým lokálním centrem. Proto máme tendenci směřovat život školy do "vnitrobloku".

Budeme tedy navrhovat něco na způsob malého studijního okrsku a budeme se soustředit výhradně na rozšíření škol a funkcí pro ně. Ještě nevíme, jestli na Rajskou ulici pustíme veřejnost, je dost možné, že areál bude fungovat na principu režimu denní/noční, bude se to nejspíš odvíjet i od samotných variant. Naopak v řešení ulice Jablonského zatím chceme podpořit nějakou funkci pro širší veřejnost (trhy, ref. Tylovo náměstí). 

Já se budu hlavně zabývat (alespoň v první variantě) sportovní halou, která bude v severní části naproti nádraží.

řešené území


první skici. na severu sportovní hala, na západě ulice s trhy a na jihu škola, jídelna, bydlení
řez ulicí Jablonského

Žádné komentáře:

Okomentovat

HLEDÁME PROGRAM

Tento semestr budu s Laurou řešit území naproti Holešovickému nádraží. Budovy dvou středních škol, proluka, ne moc fungující park, uprostřed...